DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Arkeoloji ARK   539 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, arkeolojinin temel kavramlarını tanıtmak ve öğrencinin arkeoloji alanındaki eksik bilgilerini tamamlamaktır.
Dersin İçeriği
Arkeoloji bilimine giriş, temel kavramlar, Arkeolojinin Türkiye'de gelişimi ve kronoloji konuları örneklerle anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeolojik bilgilerini kullanarak Arkeometri alanında araştırma yapar.
2) Arkeoloji ile ilgili bilgiye ulaşır ve bu bilgiyi değerlendirerek kullanır.
3) Arkeolojik dönemleri bilir.
4) Arkeolojik eserleri tanır.
5) Eserlerin dönemlerini bilir.
6) Eski yerleşim yerlerini kronolojik ve bölgesel olarak tanır
7) Arkeolojik buluntular üzerine tartışır ve fikirlerini aktarır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.
X
2
Analitik yöntemleri uygulayabilmek
X
3
Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek
X
4
Mikroskopik çalışmaları yapabilmek
X
5
Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak
X
6
Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
X
7
Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
X
8
Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arkeolojinin tanım ve tarihçesi. V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
2 Kazı ve yüzey araştırması için kullanılan terim ve kavramlar. S.Saltuk, 1995 Arkeoloji Sözlüğü Anlatım
3 Akeramik Neolitik dönem kültürleri, mimari ve sanat eserleri. M.Özdoğan-N.Başgelen (edt) 2007, Türkiye'de Neolitik Dönem; M.Özdoğan-H. Hauptmann-N.Başgelen (edt) 2003, Köyden Kente Yakındoğuda ilk yerleşimler Anlatım
4 Seramikli Neolitik dönem kültürleri, mimari ve sanat eserleri. M.Özdoğan-N.Başgelen (edt) 2007, Türkiye'de Neolitik Dönem; M.Özdoğan-H. Hauptmann-N.Başgelen (edt) 2003, Köyden Kente Yakındoğuda ilk yerleşimler Anlatım
5 Neolitik dönem kültürleri, ölü gömme geleneği. M.Özdoğan-N.Başgelen (edt) 2007, Türkiye'de Neolitik Dönem; M.Özdoğan-H. Hauptmann-N.Başgelen (edt) 2003, Köyden Kente Yakındoğuda ilk yerleşimler Anlatım
6 Kalkolitik Çağ kültürleri, mimari ve sanat eserleri M.Özdoğan-H. Hauptmann-N.Başgelen (edt) 2003, Köyden Kente Yakındoğuda ilk yerleşimler Anlatım
7 Kalkolitik Çağ kültürleri, ölü gömme adetleri M.Özdoğan-H. Hauptmann-N.Başgelen (edt) 2003, Köyden Kente Yakındoğuda ilk yerleşimler Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Erken Tunç Çağı kültürleri, mimari ve sanat eserleri. V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar
10 Erken Tunç Çağı kültürleri, ölü gömme adetleri. V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
11 Orta Tunç Çağı kültürleri. T.Özgüç 2005 Kültepe-Kaniş Neşa; Anatolia's Prologue Kultepe Kanish Karum 2010 Anlatım
12 Geç Tunç Çağı kültürleri, mimari ve anıtlar. V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar, Hititler ve Hitit İmparatorluğu Bin Tanrılı Halk (2002) Anlatım
13 Geç Tunç Çağı kültürleri, sanat eserleri. V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar, Hititler ve Hitit İmparatorluğu Bin Tanrılı Halk (2002) Anlatım
14 Demir Çağ kültürleri, mimari V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar, Friglerin Gizemli Uygarlığı (2007) Anlatım
15 Demir Çağ kültürleri, sanat eserleri V.Sevin 2003 Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar, Friglerin Gizemli Uygarlığı (2007) Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar