DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması II ARK   518 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; jeokimyasal verileri kullanmayı, yorumlamayı öğretmek ve verilerin arkeolojide değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu ders Jeoloji ,Jeokimya , Aletsel analiz yöntemleri, Örnekleme yöntemleri, değerlerinin saptanması ve yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeoloji- arkeometri ilişkisini Tanımlar
2) Jeoloji hakkında bilgi sahibidir.
3) Kayaç kimyası hakkında bilgi sahibidir.
4) Analiz yöntemlerini sınıflandırır.
5) Analiz yöntemlerini uygulayalar.
6) Sonuçları yorumlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.
X
2
Analitik yöntemleri uygulayabilmek
X
3
Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek
X
4
Mikroskopik çalışmaları yapabilmek
X
5
Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak
X
6
Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
X
7
Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
X
8
Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik tanımlar araştırma , okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kayaç nedir, sınıflandırılması araştırma , okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Mağmatik kayaçları araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
4 Metamorfik kayaçlar araştırma , okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Volkanik kayaçlar araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Semimanter kayaçlar araştırma , okuma
7 Analiz yöntemleri araştırma , okuma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ödev
9 Volimetrik Yöntem, Gravimetrik Yöntem araştırma, okuma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 Aletsel analiz analiz Yöntemleri araştırma , okuma
11 Örneklerin Volimetrik yöntemle analizi araştırma , okuma Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
12 Örneklerin AAS analiz edilemesi araştırma , okuma
13 Analiz sonuçların değerlendirilmesi araştırma , okuma
14 analiz sonuçlarının ilgili grafikler üzerinde değerlendirilmesi anlatım, tartışma, örnek olay
15 kayaç türünün saptanması veya sonuçların yorumlanması araştırma , okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar