DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeometride Mikroskopik Analizler ARK   511 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kayaç yapıcı mineralleri mikroskop altında tanımlamaktır.
Dersin İçeriği
Kayaç yapıcı mineraller, cevher mineralleri dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroskop tekniklerini kullanır.
2) Kayaç yapıcı mineralleri tanır
3) Kayaçları sınıflandırır
4) cevher minerallerini ayırteder
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.
X
2
Analitik yöntemleri uygulayabilmek
X
3
Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek
X
4
Mikroskopik çalışmaları yapabilmek
X
5
Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak
X
6
Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
X
7
Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
X
8
Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar Anlatım
Bireysel Çalışma
2 kuvars ve alkali fedspatlar Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 plajıyoklaslar Anlatım, Bireysel Çalışma
4 biyotit ve muskovit Anlatım, Bireysel Çalışma
5 ortorombik piroksenler ve monoklinik piroksenler Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
6 amfiboller Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
7 olivin Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Performans değerlendirmesi, ödev
9 Kalsit Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
10 epidotlar ve kloritler Anlatım, Bireysel Çalışma
11 Sfen,apatit Anlatım, Bireysel Çalışma
12 turmalin ve zeolitler Anlatım, Bireysel Çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
13 ilmenit ve magnetit Anlatım, Bireysel Çalışma Anlatım
Bireysel Çalışma
14 kromit , Galen Anlatım, Bireysel Çalışma
15 Malahit, azurite Anlatım, Bireysel Çalışma Anlatım
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirmesi, ödev Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar