DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleoiklim ve Sosyal Değişim ARK   006 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı geçmişte değişen iklimi anlamaya yönelik teknikleri ve değişen iklimlerin tarih öncesi toplumları nasıl etkilediğiyle ilgili arkeolojik iddiaları tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders paleoiklimatları ölçmek için kullanılan çeşitli vekilleri ve bu vekillerden elde edilen Pleistosen ve Holosen paleoiklimlerin ve paleo-ortamların anlaşılmasını tartışır. Ders, son 20 bin yıl boyunca, Yakın Doğu ortamındaki çevresel değişimler ve önemli sosyal değişimler arasındaki olası ilişkileri tartışır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Global iklim tarihi kanıtlarını anlar.
2) Bölgesel iklim tarihi kanıtlarını anlar.
3) Vekil verilerden çevresel tarih modellemelerini anlar
4) Prehistoryada kültürel ekoloji analizlerini anlar
5) Yerel çevresel durumlara prehistorik sosyo-ekonomik adaptasyon modellerini anlar.
6) karmaşık toplulukları çevresel baskının nasıl etkilediğini anlar
7) Sosyal değişikliklerde çevresel açıklamaların sınırlarını anlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.
X
2
Analitik yöntemleri uygulayabilmek
X
3
Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek
X
4
Mikroskopik çalışmaları yapabilmek
X
5
Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak
X
6
Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
X
7
Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
X
8
Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pleistosen ve Holosende paleoiklimsel değisime genel bakışı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Jeomorfoloji ve iklimsel modelleşme İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Denizel sediman karotları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Buz karotları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Speleotemler İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Islak alanlar ve polen İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Diğer iklim vekilleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar
9 Geç Pleistosen ve Holosen iklim değişimleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Yakın Doğuda bölgesel iklim durumları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Pleistosen sonunda Natufiyen adaptasyonları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Tarım başlangıcı, Holosen başlangıcı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 8.2k olayı ve tarımın yayılımı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 4.2k olayı ve devlet çöküşü İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 3.2k olayı ve Deniz Halkları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları dönem ödevi hazırlama Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar