DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLBKT   301 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili konuları listeler, tez konusuyla ilgili karar verir.
2) Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme
3) Literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilme, veri toplama aracını geliştirebilme
4) Organizes information based on literature, to develop data collection tool
5) Araştırmayı raporlaştırabilme ve araştırmayı savunabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)