DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri MD   046 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
cevher hazırlamada flotasyon, leaching, kırma öğütme ve sınıflama işlemlerinde hem fiziksel hemde kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle flotasyon işleminde kullanılan kimyasalların etkileri anlatılacaktır. Taneciklerin yüzey özelliklerine etkileri belirtilecektir.
Dersin İçeriği
Flotasyon işlemi, temas açısı, zeta potansiyeli, toplayıcı, bastırıcı, köpürtücü, canlandırıcı v.b. kimyasalların etkileri, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri, kırma-öğütme ve gravite zenginleştirmede kullanılan reaktifler, liç işlemi, redoks potansiyeli ve Eh-pH etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kurşun-çinko cevheri artıkların geri kazanımı ve toksik etkilerinin önlenmesi
2) Bakır, demir ve komplex yapılı (sülfürlü) artıkların geri kazanımı ve toksik etkileri
3) Asit maden drenajı
4) Zararlı artıklar (endüstriyel ve metalurjik tesis)
5) Zararlı artıkların toksik etkileri (endüstriyel ve metalurjik tesis)
6) Düşük tenörlü cevherler ve tesis artıkları
7) Güncel makale ve araştırma incelemeleri
8) Siyanür liçi (altın-Gümüş ) madenciliği artıklarının toksik etkilerinin önlenmesi
9) arasınav
10) Siyanür liçi ve geri kazanım imkanları
11) Güncel makale ve araştırma incelemeleri
12) Platin ve uranyum madenciliği ve zaralı etkilerin önlenmesi
13) Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı
14) Konu tekrarı ve mazeret sınavı
15) final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kurşun-çinko cevheri artıkların geri kazanımı ve toksik etkilerinin önlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Bakır, demir ve komplex yapılı (sülfürlü) artıkların geri kazanımı ve toksik etkileri Ders notları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Asit maden drenajı Ders notları Anlatım
4 Zararlı artıklar (endüstriyel ve metalurjik tesis) Ders notları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Düşük tenörlü cevherler ve tesis artıkları Ders notları
6 Siyanür liçi (altın-Gümüş ) madenciliği artıklarının toksik etkilerinin önlenmesi Ders notları Anlatım
7 Siyanür liçi ve geri kazanım imkanları Ders notları
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Güncel makale ve araştırma incelemeleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Platin ve uranyum madenciliği ve zaralı etkilerin önlenmesi Ders notları
11 Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Konu tekrarı ve mazeret sınavı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Güncel makale ve araştırma incelemeleri Ders notları Beyin Fırtınası
14 Güncel makale ve araştırma incelemeleri Ders notları Beyin Fırtınası
15 Konu tekrarı ve mazeret sınavı Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar