DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri MD   046 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
cevher hazırlamada flotasyon, leaching, kırma öğütme ve sınıflama işlemlerinde hem fiziksel hemde kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle flotasyon işleminde kullanılan kimyasalların etkileri anlatılacaktır. Taneciklerin yüzey özelliklerine etkileri belirtilecektir.
Dersin İçeriği
Flotasyon işlemi, temas açısı, zeta potansiyeli, toplayıcı, bastırıcı, köpürtücü, canlandırıcı v.b. kimyasalların etkileri, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri, kırma-öğütme ve gravite zenginleştirmede kullanılan reaktifler, liç işlemi, redoks potansiyeli ve Eh-pH etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kurşun-çinko cevheri artıkların geri kazanımı ve toksik etkilerinin önlenmesi
2) Bakır, demir ve komplex yapılı (sülfürlü) artıkların geri kazanımı ve toksik etkileri
3) Asit maden drenajı
4) Zararlı artıklar (endüstriyel ve metalurjik tesis)
5) Zararlı artıkların toksik etkileri (endüstriyel ve metalurjik tesis)
6) Düşük tenörlü cevherler ve tesis artıkları
7) Güncel makale ve araştırma incelemeleri
8) Siyanür liçi (altın-Gümüş ) madenciliği artıklarının toksik etkilerinin önlenmesi
9) arasınav
10) Siyanür liçi ve geri kazanım imkanları
11) Güncel makale ve araştırma incelemeleri
12) Platin ve uranyum madenciliği ve zaralı etkilerin önlenmesi
13) Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı
14) Konu tekrarı ve mazeret sınavı
15) final sınavı