DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarda Algoritma Üretme Teknikleri ve Madencilik Problemlerine Uygulanması MD   042 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, algoritma geliştirme konusunda teorik bilgi birikimi yapmak ve bir problemin bilgisayarla çözümü için gerekli olan bütün aşamaları uygulayabilme becerisini kazandirmaktır.
Dersin İçeriği
çık ve kapalı işletmelerde kullanılabilecek algoritma üretme teknikleri; problemin tanıtımı, problemin analizi, problemin çözüm yollarının belirlenip en uygun olanının seçimi, üretilen algoritmanın bilgisayarda çözümü için akış diyagramlarının oluşturulması ve örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algoritma ile ilgili kavramları bilir.
2) Madencilikte kullanılan algoritmaları bilir.
3) Bilgisayarda problem çözümünde uygulanan aşamaları bilir.
4) Herhangi bir madencilik problemininin çözümü aşamalarını belirler.
5) Algoritmanın akış diyagramını çizer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algoritma ve ilgili kavramlar Kaynak okuma Anlatım
2 Madencilikte kullanılan algoritmalar Kaynak okuma Anlatım
3 Madencilikte kullanılan algoritmalar Kaynak okuma Anlatım
4 Problemin tanıtımı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Problemin analizi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Problemin analizi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Problemin çözüm aşamaları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Problemin çözüm aşamaları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Algoritma akış diyagramının çizimi Kaynak okuma
11 Algoritma akış diyagramının çizimi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Örnek uygulamalar Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek uygulamalar Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek uygulamalar Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek uygulamalar Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar