DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarda Algoritma Üretme Teknikleri ve Madencilik Problemlerine Uygulanması MD   042 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, algoritma geliştirme konusunda teorik bilgi birikimi yapmak ve bir problemin bilgisayarla çözümü için gerekli olan bütün aşamaları uygulayabilme becerisini kazandirmaktır.
Dersin İçeriği
çık ve kapalı işletmelerde kullanılabilecek algoritma üretme teknikleri; problemin tanıtımı, problemin analizi, problemin çözüm yollarının belirlenip en uygun olanının seçimi, üretilen algoritmanın bilgisayarda çözümü için akış diyagramlarının oluşturulması ve örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algoritma ile ilgili kavramları bilir.
2) Madencilikte kullanılan algoritmaları bilir.
3) Bilgisayarda problem çözümünde uygulanan aşamaları bilir.
4) Herhangi bir madencilik problemininin çözümü aşamalarını belirler.
5) Algoritmanın akış diyagramını çizer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)