DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletmelerinde Makine ve Ekipman Seçimi MD   033 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kayaçların ve maden yataklarının kazılabilirlik ve diğer önemli fiziko-mekanik özelliklerinin belirlenerek buna uygun üretim yöntemi, makine ve ekipman seçiminin belirlenmesi., 2. Madenlerde uygun makine ve ekipmanın değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Madencilikte kullanılan ana ve yardımcı iş makinaları; iş makinalarının seçimi ve iş organizasyonu; iş makinalarının kapasite ve maliyatlarının karşılaştırılması. Kayaçların kazılabilirliği etkileyen faktörler ve makina seçimine etkileri. Enerji sistemleri; elektrik, dizel ve basınçlı hava sistemleri (kompresörler). Yeraltı maden kazı makinaları; keskiler; mekanize kesici-yükleyici makinalar, sabanlar, hidrolik kırıcılar, mekanize kuyu, galeri ve tünel açma makinaları, yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kayaçların kazılabilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
2) Kayaçların kazılabilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
3) Uygun üretim yönteminin seçiminin değerlendirilmesi
4) Yer altı maden işletmelerinde uygun makine ve ekipman seçiminin yapılışı
5) Açık İşletmelerde uygun makine ve ekipman seçiminin yapılışı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)