DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği MD   032 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Bu dersin temel amaçları, öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini akatarmak ve modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermek, 2. Maden kazalarını minimize edecek yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanayi işyerlerindeki çalışma şartlarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltıcı tedbirlerin alınmasının önemi. Açık işletme, cevher hazırlama ve yer altı işletmelerinde uyulması gereken emniyet tedbirleri. Ocak gazları ve tozları, ocak havalandırması ve ocak yangınları ile ilgili maden emniyet tüzüğü hükümlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi güvenliğinin yasal içeriğinin anlaşılması
2) Güvenlik mevzuatları ve kanunların kavraması
3) Sağlık ve güvenliğe ergonomic yaklaşımların tanıtılması
4) Kaza ve sakatlanma verilerini kullanarak istatistiksel ve ekonomik analizler yapılmasının öğretilmesi
5) Kaza maliyetleri, modern kaza önleme teknikleri, sağlık ve güvenlik konusunda insane faktörü kavranması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gelişimi; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 İş Kazalarına ve İşçi Sağlığı Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 İş Kazalarına ve İşçi Sağlığı Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Çevresel Korunma: Emisyonlar ve atık su buharlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Yangın ve Patlamara Karşı Korunma ve MüdahaleYöntemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü; İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü; İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü; İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı; İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı; İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı; İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı; İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar