DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği MD   032 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Bu dersin temel amaçları, öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini akatarmak ve modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermek, 2. Maden kazalarını minimize edecek yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanayi işyerlerindeki çalışma şartlarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltıcı tedbirlerin alınmasının önemi. Açık işletme, cevher hazırlama ve yer altı işletmelerinde uyulması gereken emniyet tedbirleri. Ocak gazları ve tozları, ocak havalandırması ve ocak yangınları ile ilgili maden emniyet tüzüğü hükümlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi güvenliğinin yasal içeriğinin anlaşılması
2) Güvenlik mevzuatları ve kanunların kavraması
3) Sağlık ve güvenliğe ergonomic yaklaşımların tanıtılması
4) Kaza ve sakatlanma verilerini kullanarak istatistiksel ve ekonomik analizler yapılmasının öğretilmesi
5) Kaza maliyetleri, modern kaza önleme teknikleri, sağlık ve güvenlik konusunda insane faktörü kavranması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)