DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Madenciliği ve Ends.Değ. MD   030 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden işletmelerinde ortaya çıkan atıkların öneminin kavratılması, Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların bir ekonomik değerinin olabileceğinin kavranması, Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması.
Dersin İçeriği
Atık potansiyeli ve ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, endüstriyel atıkların ekonomisi, ulusal ve uluslararası hukukta bu tür atıkların yeri, atıkların sanayi dallarında kullanılması, atıkların çimento sanayinde, zemin iyileştirmede kullanılması; yol dolgusunda, inşaatın çeşitli alanlarında inşaat malzemesi olarak, hafif yapı malzemesi, tugla ve seramik yapımında kullanılması, kullanılmayan atıkların yeraltı ve yerüstünde güvenli depolanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkları tanıyabilme,
2) Katı atıkların değerlendirilebilecekleri endüstri alanlarını hayal edebilmek,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Atıkların planlanmasında geri kazanma ihtiyacını ortaya koymak,
5) Atıkların geri kazanım yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ,
6) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
2 Türkiyede bulunan maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesisleri hakkında kısa bilgiler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Türkiyede bulunan maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesileri atık potansiyelinin belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Türkiyede bulunan maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesileri atık potansiyelinin belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıklar ve özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
6 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıklar ve özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıklar ve özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
11 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
13 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
15 Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması ve kullanılablirliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar