DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Madenciliği ve Ends.Değ. MD   030 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden işletmelerinde ortaya çıkan atıkların öneminin kavratılması, Maden işletmeleri ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkların bir ekonomik değerinin olabileceğinin kavranması, Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması.
Dersin İçeriği
Atık potansiyeli ve ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, endüstriyel atıkların ekonomisi, ulusal ve uluslararası hukukta bu tür atıkların yeri, atıkların sanayi dallarında kullanılması, atıkların çimento sanayinde, zemin iyileştirmede kullanılması; yol dolgusunda, inşaatın çeşitli alanlarında inşaat malzemesi olarak, hafif yapı malzemesi, tugla ve seramik yapımında kullanılması, kullanılmayan atıkların yeraltı ve yerüstünde güvenli depolanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden ve cevher hazırlama tesislerinde ortaya çıkan atıkları tanıyabilme,
2) Katı atıkların değerlendirilebilecekleri endüstri alanlarını hayal edebilmek,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Atıkların planlanmasında geri kazanma ihtiyacını ortaya koymak,
5) Atıkların geri kazanım yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ,
6) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)