DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Delme ve Patlatma Dizaynı MD   026 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Patlayıcı madde bilgisi kazandırmak, Patlayıcı madde kullanarak kazıyı, kayaları (cevherleri) parçalama ve kırmayı öğretmek
Dersin İçeriği
Patlatma teknolojisine giriş/Patlatmada kullanılan terimler/Patlayıcı madde türleri ve sınıflandırması/Patlatma ekipmanları/Delik delme makineları/Patlatma teorisi/ Basamak patlatması/ Tünel patlatması/Yeraltında patlatma/ Düzgün patlatma yöntemleri/ Kontrollü patlatma yöntemleri/Patlatmayla oluşan çevresel etkiler/Patlatma işlemlerinde güvenlik/Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplayabilmek,
2) Delme tasarımı yapabilmek, Optimum sonuçları veren patlayıcı ve yemleme türünü belirleyebilmek,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Yer altı ve yer üstünde başarılı patlatma tasarımı yapabilme,
5) Özgün bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olma,
6) Madencilikte delme ve patlatma tasarımı konusunda derinlemesine bilgi sahibi olma,
7) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)