DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Yönetimi MD   007 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
MADENCİLİKTE RİSK YÖNETİMİ ÖĞRETİLECEKTİR
Dersin İçeriği
MADENCİLİK İŞLEMLERİNDE RİSK TEORİSİ VE UYGULAMALARI

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) RİSK NEDİR
2) MADENCİLİKTE RİSK TANIMI VE UYGULAMALAR
3) RISK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
4) ÖRNEK UYGULAMALAR
5) ÖRNEK UYGULAMALAR
6) ÖRNEK UYGULAMALAR
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 RİSK NEDİR KİTAP OKUMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 KAYNAKLARI KİTAP OKUMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 TEKNİKLERİ KİTAP OKUMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 RİSK TAHMİNİ KİTAP OKUMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 RİSK TAHMİNİ KİTAP OKUMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 KAZALAR KİTAP OKUMA Anlatım
7 KAZALAR KİTAP OKUMA Anlatım
8 Ara Sınav YAZILI SINAV
9 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA Anlatım
10 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA Anlatım
11 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA
12 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA
13 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA
14 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA
15 ÖRNEKLER KİTAP OKUMA
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YAZILI SINAV

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar