DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   MD2 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bakış açısının kavratılması ve bilim ve yayın etiği ve bu konudaki evrensel ilkelerin işlenmesi ve öğrencilere zorunlu etik ilkelerin benimsetilmesi
Dersin İçeriği
Bilim ve araştırma kavramları, fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri, Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, Bilimsel araştırma basamakları, Araştırma modelleri, Veri toplama ve analizi, Rapor yazma, Etik kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel bakış açısı kavrayabilecek
2) Bilim etiği ilkelerini benimseyebilecek
3) Yayın etiği ve bu konudaki evrensel ilkelerin kavrayabilecek
4) Zorunlu etik ilkeleri benimseyebilecek
5) Araştırma bulgularını bilimsel metodolojiye uygun olarak analiz edebilecek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Araştırma İlgili dokümanlar Anlatım
2 Bilimsel Araştırma İlgili dokümanlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilimsel Bilgiye Erişim İlgili dokümanlar Anlatım
4 Bilimsel Bilgiye Erişim İlgili dokümanlar Anlatım
5 Araştırma Yöntemleri İlgili dokümanlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma Yöntemleri İlgili dokümanlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Araştırma Konusu Nasıl Belirlenir İlgili dokümanlar Anlatım
8 Ara Sınav İlgili dokümanlar Sözlü Sınav
Ödev
9 Araştırma Konusu Nasıl Belirlenir İlgili dokümanlar Anlatım
10 Veri Toplama Teknikleri İlgili dokümanlar Anlatım
11 Veri Analizi İlgili dokümanlar Anlatım
12 Veri Analizi İlgili dokümanlar Anlatım
13 Bilimsel Etik İlgili dokümanlar Anlatım
14 Bilimsel Etik İlgili dokümanlar Anlatım
15 Akademik Yazım İlgili dokümanlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili dokümanlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar