DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenciler İçin Sistematik Mineraloji MD   049 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel özellikler, optik özellikler kapsamında ileri düzeyde kavram ve prensiplerin kristalografisi, kristal kimyası, mineralojisi ve mineral kimyasına hakim olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tüm kayaç ve cevher mineral içeriklerinin detay bilgileri verilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cevher mineralojisi hakkında detay bilgi sahibi olur
2) Kayaç yapıları, dokuları ve mineral içeriklerini bilir
3) Öğrenciye mineral kimyası hakkında ileri derecede bilgi vererek bu bilgileri maden işletme vd konularda kullanma becerisine sahip kılar.
4) Madencilikte mineralojinin önemini kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineralin tanımı, Mineralojinin Tarihi Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
2 Kristalografi: Dış Form Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
3 Kristalografi: İç Düzen Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
4 Kristal Kimyası Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
5 Fiziksel Özellikler Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir
6 Minerallerin Optik Özellikleri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
7 Mineral Toplulukları Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Tartışma
9 Doğal Elementler Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir
10 Karbonatlar, Nitratlar ve Boratlar Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
11 Oksitler, Hidroksitler Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
12 Sülfatlar ve Kromatlar Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
13 Volframatlar ve Molibdatlar Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
14 Fosfatlar, Arsenatlar ve Vanadatlar Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
15 Silikatlar Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar