DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller MD   048 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm madencilik faaliyetlerinde, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kapsamında tehlike arz eden tüm element ve minerallerin kapsamlı ele alınıp ileri mühendislik faaliyetlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda çalışma yöntemlerinin irdelenmesi
Dersin İçeriği
Giriş, kömür ve toksik iz elementlerin içeriği, Uranyum, Torium, Selenyum, Kurşun, Arsenik, Krom, Asbest gibi, tehlikeli minerallerin genel özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci açık ve kapalı işletmelerde, üretimini yaptığı hammadde içeriğinde karşılacağı tehlikelerden haberdar olur
2) İşçi güvenliğini artıracağı önlemler alır
3) İnsan Sağlığı için tehlikeli mineralleri öğrenir
4) Özellikle bazı minerallerin sağlık açısından öneminin öğrenir
5) Jeolojik malzemelerin, insan tedavisi üzerindeki rolünün öğretilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eser Elementler Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Asbest Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kuvars Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kömür Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Silikat Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Zeolit Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Radyoaktif Grubu Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Talk, Mika, Kaolin , Nikel , Kalsit, Aragonit, Vaterit, Whewellit, Brushit, Apatit, Arsenik, Kromit, Hematit Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Minerallerin Neden Olduğu Bazı Önemli Hastalıklara Giriş Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Pnömokonyozlar, Asbestozisler, Silikozisler, Bronş Kanseri ve diğerleri Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Minerallerin Analiz Yöntemleri Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Korunma Yöntemleri ve ilgili yönetmelikler Öğrenci ders öncesi verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar