DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atıklardan Mineral Geri Kazanımı MD   045 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kıymetli cevherlerin kazanma tekniklerini açıklamak
Dersin İçeriği
Kıymetli element içeren yeraltı kaynaklarından fiziksel, kimyasal veya fizikokimyasal yöntemlerle nasıl değerli içeriklerin kazanılacağı açıklanmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel atık türleri
2) Demir çelik atıkları
3) Baz metal atıklarından kazanım yöntemleri
4) Cam malzeme atıklarının geri kazanımı
5) Seramik malzemelerin geri kazanımı
6) Plastik türü malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı
7) Elektronik atıklarından değerli metallerin kazanımı
8) Atık pillerin ve akülerin yeniden kullanımı
9) Farklı endüstriyel uygulamalar
10) Metalik zenginleştirme tesislerindeki atıklardan geri kazanım
11) Fotoğraf filmi, ciğer filmi gibi atıklardan gümüş kazanımı
12) Geri kazanım yöntemlerinde uygulanan fiziksel yöntemler
13) Geri kazanım yöntemlerinde uygulanan kimyasal yöntemler
14) Konu ile ilgili güncel makale tarama
15) Konu ile ilgili güncel makale tarama


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriyel atık türleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Demir çelik atıkları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Baz metal atıklarından kazanım yöntemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Cam malzeme atıklarının geri kazanımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Seramik malzemelerin geri kazanımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Plastik türü malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı Ders notları
7 Elektronik atıklarından değerli metallerin kazanımı Ders notları
8 Ara Sınav Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Atık pillerin ve akülerin yeniden kullanımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Farklı endüstriyel uygulamalar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Metalik zenginleştirme tesislerindeki atıklardan geri kazanım Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Fotoğraf filmi, ciğer filmi gibi atıklardan gümüş kazanımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Geri kazanım yöntemlerinde uygulanan fiziksel yöntemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Geri kazanım yöntemlerinde uygulanan kimyasal yöntemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Konu ile ilgili güncel makale tarama Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar