DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimyasal İşlemler ile Cevher Zenginleştirme MD   043 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
cevher hazırlamada flotasyon, leaching, kırma öğütme ve sınıflama işlemlerinde hem fiziksel hemde kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle flotasyon işleminde kullanılan kimyasalların etkileri anlatılacaktır. Taneciklerin yüzey özelliklerine etkileri belirtilecektir.
Dersin İçeriği
Flotasyon işlemi, temas açısı, zeta potansiyeli, toplayıcı, bastırıcı, köpürtücü, canlandırıcı v.b. kimyasalların etkileri, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri, kırma-öğütme ve gravite zenginleştirmede kullanılan reaktifler, liç işlemi, redoks potansiyeli ve Eh-pH etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğütme ve sınırflama, gravite zevginleştirme ve Flotasyon genel özellikler ile kullanılan kimyasallar
2) yüzey kimyası
3) temas açısı
4) zeta potansiyeli
5) yüzey gerilimi ölçümü
6) liç işleminde kullanılan reaktifler
7) asit-baz ve sulu çözeltilerin cevher üzerine etkileri
8) Eh-pH diyagramları ve redoks potansiyeli
9) Arasınav
10) Konuyla ilgili güncel makale ve araştırmaların incelenmesi
11) Katı-sıvı ayırımında kullanılan reaktifler
12) Reaktiflerin tanecik yüzeyine etkileri
13) Konuyla ilgili güncel makale ve araştırmaların incelenmesi
14) Konu tekrarı, uygulamalar ve mazeret sınavı
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğütme ve sınırflama, gravite zevginleştirme ve Flotasyon genel özellikler ile kullanılan kimyasallar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 yüzey kimyası Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 temas açısı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
4 zeta potansiyeli Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
5 yüzey gerilimi ölçümü Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 liç işleminde kullanılan reaktifler Ders notları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 asit-baz ve sulu çözeltilerin cevher üzerine etkileri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
9 Konuyla ilgili güncel makale ve araştırmaların incelenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Katı-sıvı ayırımında kullanılan reaktifler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Reaktiflerin tanecik yüzeyine etkileri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Konuyla ilgili güncel makale ve araştırmaların incelenmesi Ders notları
13 Konu tekrarı, uygulamalar ve mazeret sınavı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Konuyla ilgili güncel makale ve araştırmaların incelenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
15 Konu tekrarı, uygulamalar ve mazeret sınavı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar