DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bazı Madencilik Problemlerinin Optimizasyonu MD   038 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye; optimizasyon ve teknikleri hakkında yeterli bilgiyi vermek, bazı madencilik problemleri optimizasyonunu öğretmektir.
Dersin İçeriği
Açık işletme yöntemi seçimi, açık işletme ocak sınırının belirlenmesi, taşıma yolunun optimizasyonu, sınır tenör ve üretim oranının belirlenmesi, uzun ve kısa dönem üretim planlarının belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Optimizasyon ve kavramlarını bilir.
2) Optimizasyon tekniklerini bilir.
3) Optimum işletme yöntemi seçimi konusunu bilir.
4) Açık işletme sınırını belirler.
5) Taşıma yolu optimizasyonu, sınır tenör ve üretim miktarının belirlenmesi gibi bazı optimizasyon problemlerini çözebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optimizasyon ve kavramları Kaynak okuma Anlatım
2 Optimizasyon teknikleri Kaynak okuma Anlatım
3 Dinamik programlama tekniği Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Dinamik programlama tekniği Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İşletme yöntemi seçimi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Optimum nihai açık işletme sınırının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Optimum nihai açık işletme sınırının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Taşıma yolu optimizasyonu Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Taşıma yolu optimizasyonu Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Optimum sınır tenör ve üretim miktarının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Optimum sınır tenör ve üretim miktarının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Optimum uzun ve kısa dönem kazı planlaması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Optimum uzun ve kısa dönem kazı planlaması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Optimum uzun ve kısa dönem kazı planlaması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar