DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madencilikte Bilgisayar Uygulama Teknikleri MD   035 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, bilgisayar destekli çözümü yapılabilecek problemler ve bu problemlerin çözümünü yapan bilgisayar programlarında kullanılan blok modeller hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Düzenli grid blok modelleri, düzensiz blok modeli, yüzey model sınırı, Jeolojik ve Jeoteknik verilerin blok modellemesinde kullanılması, poligon alan hesaplamaları, açık işletme sınırının belirlenmesi, sınır koordinatları bilinen açık işletme sınırının blok açık işletme sınırına dönüştürülmesi, açık işletmelerde ilk kazı noktasının belirlenmesi, kazı makinası seçimi ve açık işletmelerde kazı sırasının belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım problemlerini bilir.
2) Madencilikte kullanılan CAD programları hakkında genel bilgi sahibi olur.
3) Blok model konusunu bilir.
4) Optimum blok parametrelerini belirler..
5) Bazı planlama problemlerini çözebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madencilikte uygulanan bilgisayar programları Kaynak okuma Anlatım
2 Madencilikte uygulanan bilgisayar programları Kaynak okuma Anlatım
3 Madencilikte uygulanan bilgisayar programları Kaynak okuma Anlatım
4 Blok modeller Kaynak okuma Anlatım
5 Blok modeller Kaynak okuma Anlatım
6 Blok modeller Kaynak okuma Anlatım
7 Blok açık işletme sınırı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Blok açık işletme sınırı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Blokların ekonomik değerlerinin belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Blokların ekonomik değerlerinin belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Alan hesaplamaları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Açık işletmelerde kazı sırasının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Açık işletmelerde kazı sırasının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Açık işletmelerde kazı sırasının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar