DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletmelerinde Makine ve Ekipman Seçimi MD   033 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kayaçların ve maden yataklarının kazılabilirlik ve diğer önemli fiziko-mekanik özelliklerinin belirlenerek buna uygun üretim yöntemi, makine ve ekipman seçiminin belirlenmesi., 2. Madenlerde uygun makine ve ekipmanın değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Madencilikte kullanılan ana ve yardımcı iş makinaları; iş makinalarının seçimi ve iş organizasyonu; iş makinalarının kapasite ve maliyatlarının karşılaştırılması. Kayaçların kazılabilirliği etkileyen faktörler ve makina seçimine etkileri. Enerji sistemleri; elektrik, dizel ve basınçlı hava sistemleri (kompresörler). Yeraltı maden kazı makinaları; keskiler; mekanize kesici-yükleyici makinalar, sabanlar, hidrolik kırıcılar, mekanize kuyu, galeri ve tünel açma makinaları, yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kayaçların kazılabilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
2) Kayaçların kazılabilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
3) Uygun üretim yönteminin seçiminin değerlendirilmesi
4) Yer altı maden işletmelerinde uygun makine ve ekipman seçiminin yapılışı
5) Açık İşletmelerde uygun makine ve ekipman seçiminin yapılışı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Kayaç özelliklerini belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Madencilikte kullanılan ana ve yardımcı iş makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 İş makinalarının seçimi ve iş organizasyonu Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 İş makinalarının kapasite ve maliyetlerinin karşılaştırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Kayaçların kazılabilirliği etkileyen faktörler ve makina seçimine etkileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Enerji sistemleri; elektrik, dizel ve basınçlı hava sistemleri (kompresörler) Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Yeraltı maden kazı makinaları; mekanize kesici-yükleyici makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Yeraltı maden kazı makinaları; mekanize kesici-yükleyici makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Yeraltı maden kazı makinaları; mekanize kesici-yükleyici makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Yükleme ve taşıma ekipmanları seçimi ve seçimde etken olan faktörler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar