DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanayi Hammaddeleri ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi MD   031 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Türkiye ve dünyada yer alan sanayi hammaddeleri çeşitlerninin kavratılması, 2. Türkiyede bulunan sanayi hammaddeleri işletme yöntemi ve ekonomik açıdan değerlendirilebilirliğinin anlaşılması. 3. Sanayi hammaddelerinin proseslerin tanıtılması ve ısıl davranışları.
Dersin İçeriği
Seramik hammaddelerinin endüstrideki yeri ve önemi. Seramik sanayinde kullanılan hammaddeler ve özellikleri. Seramik hammaddelerinin zenginleştirilmesinde uygulanan prosesler. Seramik ve çimento hammaddelerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek geliştirilmiş zenginleştirme cihazları. Türkiyenin seramik ve çimento hammaddeleri kaynakları, rezervleri ve yarı mamul üretim potansiyelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanayi hammadelerini inceleme yöntemleri,
2) Veri toplayabilmek,
3) Türkiyede bulunan sanayi hammaddeleri işletme yöntemi ve ekonomik açıdan değerlendirilebilirliğini anlayabilmek
4) Sanayi hamaddelerinin öneminin anlaşılması
5) Sanayi hammaddelerini değerlendirme
6) Sanayi hammaddelerinin proses ve ısıl davranışlarının incelenmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Sanayi hammaddelerinin endüstrideki yeri ve önemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Sanayinde kullanılan hammaddeler ve özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Türkiye sanayi hammaddeleri rezevleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Sanayi hammaddelerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek geliştirilmiş zenginleştirme cihazları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Sanayi hammaddelerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek geliştirilmiş zenginleştirme cihazları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Sanayi hammaddelerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek geliştirilmiş zenginleştirme cihazları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Türkiyenin sanayi hammadde kaynakları ve üretim potansiyelleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Türkiyenin sanayi hammadde kaynakları ve üretim potansiyelleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Türkiyenin sanayi hammadde kaynakları ve üretim potansiyelleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Sanayi hammaddelrinin ısıl davranışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Sanayi hammaddelrinin ısıl davranışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Sanayi hammaddelrinin ısıl davranışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Sanayi hammaddelrinin ısıl davranışı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar