DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madencilik Faliyetleri Sonrası Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi MD   029 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madencilikfaaliyetleri sırasında ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümlenmesi konusunda bilgilendirme yapmak, 2. Madencilik faaliyetleri sonrası madencilik yapılan alanların tekrar doğaya kazandırılmak için düzenlenmesinin önemini ve gerekliliğini öğretmek, 3. Saha düzenleme alternatiflerinin değerlendirilmesi hususunda bilgilendirmek, 4. Türkiyede bu konudaki yasa ve yöneltmelikleri anlatmak.
Dersin İçeriği
Genel Bilgiler. Açık ocağın doğal dengeye müdahalesi. Açık işletme alanlarında onarım aşamaları. Onarımın planlanması. Onarım çalışmaları ve temel onarım aşamaları. İşletmesi sona ermiş ocakların kullanılma olanakları. Açık ocak işletmeciliği arazi ıslah çalışmaları ve uygulamadan örnekler. Yer altı işletmesinin doğal dengeye müdahalesi. Yer altı boşluklarının farklı amaçlar için kullanılma olanakları. Uygulamadan örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin neler olduğu
2) Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında oluşabilecek etkileşimler
3) Madencilik faaliyetleri sırasında veya sonrasında madencilik yapılan alanların düzenlenmesinin önemi ve gerekliliği,
4) .Saha düzenleme alternatiflerinin değerlendirilmesi,
5) Dünyadan ve Türkiyeden saha düzenleme örnekleri, yapılan bir saha düzenleme projesinin olmazsa olmazları ve projenin ne şekilde sunulması gerektiği.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Açık ocağın doğal dengeye müdahalesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Açık işletme alanlarında onarım aşamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Onarımın planlanması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Onarım çalışmaları ve temel onarım aşamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 İşletmesi sona ermiş ocakların kullanılma olanakları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Açık ocak işletmeciliği arazi ıslah çalışmaları ve uygulamadan örnekler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Açık ocak işletmesinin doğal dengeye müdahalesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Açık ocak işletmesi boşluklarının farklı amaçlar için kullanılma olanakları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Açık ocak işletmesi boşluklarının farklı amaçlar için kullanılma olanakları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Açık ocak işletmesi boşluklarının farklı amaçlar için kullanılma olanakları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Açık ocak işletmesi boşluklarının farklı amaçlar için kullanılma olanakları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Türkiye ve Dünyadan uygulama örnekleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Türkiye ve Dünyadan uygulama örnekleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar