DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madencilikte Hidrolik Güç Uygulamaları MD   027 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve hidrolik iş makinalrıyla ilgili genel kavramları öğretmek, Maden işletmelerinde kullanılan hidrolik iş makineleri ve ekipmanlarının kullanımı
Dersin İçeriği
Hidroliğin ana prensipleri, hidrolik sistemlerde kullanılan sıvılar, hidrolik basınç pompaları, hidrolik motorlar, açık ve kapalı hidrolik devreler, hidrolik elemanlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplayabilmek,
2) Makine bilgisi ve birimleri,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Hidrolik makina ve ekipmanları tanıyabilme,
5) Özgün bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olma,
6) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
2 Hidroliğin Temel İlkeleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
3 Hidrolik Akışkanlar, borular ve hortumlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
4 Hidrolik elemanlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Hidrolik devreler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Hidrolik motorlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Hidrolik pompalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Hidrolik güç birimleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Maden işletmelerinde hidrolik sistemler ve önemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
11 Açık işletmelerde hidrolik güç uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Açık işletmelerde hidrolik güç uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
13 Yer altı işletmelerinde hidrolik güç uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
14 Yer altı işletmelerinde hidrolik güç uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Yer altı işletmelerinde hidrolik güç uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar