DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Delme ve Patlatma Dizaynı MD   026 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Patlayıcı madde bilgisi kazandırmak, Patlayıcı madde kullanarak kazıyı, kayaları (cevherleri) parçalama ve kırmayı öğretmek
Dersin İçeriği
Patlatma teknolojisine giriş/Patlatmada kullanılan terimler/Patlayıcı madde türleri ve sınıflandırması/Patlatma ekipmanları/Delik delme makineları/Patlatma teorisi/ Basamak patlatması/ Tünel patlatması/Yeraltında patlatma/ Düzgün patlatma yöntemleri/ Kontrollü patlatma yöntemleri/Patlatmayla oluşan çevresel etkiler/Patlatma işlemlerinde güvenlik/Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplayabilmek,
2) Delme tasarımı yapabilmek, Optimum sonuçları veren patlayıcı ve yemleme türünü belirleyebilmek,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Yer altı ve yer üstünde başarılı patlatma tasarımı yapabilme,
5) Özgün bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olma,
6) Madencilikte delme ve patlatma tasarımı konusunda derinlemesine bilgi sahibi olma,
7) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
2 Delme ve Patlatmanın Önemi ve Mühendislikle İlgisi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
3 Patlayıcı Maddeler; Cinsleri, Özellikleri, Dağılımı ve Üretici Firmalar, Ateşleme Sistemleri; Cinsleri, Özellikleri, Dağılımı Ve Üretici Firmalar. Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Delik Delme İşlemi, Delik Delme Sistemleri, Delme Metodlarının Karşılaştırılması, Yerüstü Ve Yeraltı Delik Delme Makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
5 Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri, Kaya Özelliklerinin Patlatmaya Etkileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Patlatma Tasarım Parametreleri, Patlatma Geometrisi, Özgül Şarjın Belirlenmesi İçin Önerilen Yöntemler, Dilim Kalınlığının Belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Patlama mekanizması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Ödev Değerlendirme Çalışması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Açık işletmelerde patlatma ve patlatma tasarımı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Yeraltı işletmelerde patlatma ve patlatma tasarımı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Patlayıcı madde depoları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Patlatmanın Çevresel Etkileri, Yer Sarsıntısının Oluşumu ve Genel Karakteristikleri, Ölçekli Mesafe Kavramı, Maksimum Parçacık Hızı Tahmini. Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Hava Şoku ve Gürültü, Hava Şoku ve Gürültü Ölçümü ve Karakteri, Patlatmadan Kaynaklanan Yapısal Hasar Kriterleri, Yersarsıntısı ve Hava Şoku İzleme Sistemleri. Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
15 Patlayıcı madde kazaları ve güvenlik önlemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar