DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Hijyen MD   022 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İŞ YERLERİNDE HİJYENİK KOŞULLARI SAĞLAYABİLECEK TEORİK BİLGİYİ KAZANMAK
Dersin İçeriği
Tanımı,iş hijyenistinin görevleri,Kimyasal risk etmenleri ,havada asılı bulunan kirleticiler,gazlar ,tozlar,duman,aerosollar,endüstriyel çözücüler,kimyasal risk etmenlerini kontrol yöntemleri, Fiziksel risk etmenleri,gürültü,iyonize radyasyon,iyonize olmayan radyasyon,işyeri ortam havalandırması,ergonomi,biyolojik risk etmenleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İŞ YERLERİNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK
2) İŞ YERLERİNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİ KONTROL ALTINA ALABİLMEK
3) İŞ YERLERİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK
4) İŞ YERLERİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİNİ KONTROL ALTINA ALABİLMEK
5) İŞ YERLERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK
6) İŞ YERLERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİ KONTROL ALTINA ALABİLMEK
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
2 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
3 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
4 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
5 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
6 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
7 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
8 Ara Sınav İLGİLİ DERS NOTLARI Sözlü Sınav
9 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
10 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 ENDÜSTRİYEL HİJYENİ UYGULAMALARI İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İLGİLİ DERS NOTLARI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar