DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri MD   010 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İNCE TANE ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖĞRETİLECEKTİR
Dersin İçeriği
CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE İNCE TANE ZENGİNLEŞTİRME VE UYGULAMALARI

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnce tane nedir
2) Zenginleştirme teknikleri
3) Uzaklaştırma teknikleri
4) Endüstriyel uygulamalar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnce tane nedir Kitap okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Gelecek tahmini Kitap okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Fiziksel özellikler Kitap okuma
4 Fiziksel özellikler Kitap okuma
5 Kimyasal özellikler Kitap okuma
6 Kristal oluşumu Kitap okuma
7 Mikro öğütme Kitap okuma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Yüzey kimyası Kitap okuma
10 Flotasyon Kitap okuma
11 Flokülasyon Kitap okuma
12 Kimyasal çözündürme Kitap okuma
13 Atık değerlendirme Kitap okuma
14 Atık değerlendirme Kitap okuma
15 Atık değerlendirme Kitap okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar