DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Performans Yönetimi MTY   549 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek performansa ulaşmanın yollarını ve toplam performans sisteminin en etkin biçimde nasıl yönetileceğini öğretmek, İşletme performansının nasıl ölçülebildiğini açıklamak, Çalışan performansının yükseltilmesi için performans değerlendirme sistemlerinin nasıl uygulandığını tartışmak.
Dersin İçeriği
Bu ders; -organizasyonel performans ölçüm araçları, -organizasyonel performans ve ölçüm sistemleri, -veri yönetimi ve analizi, -sonuçları uygulama:kararlar, gelişme ve büyüme, -ve ve organizasyonel gelişim için sürekli ölçme ve izleme konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları ve temel fonksiyonları uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek.
2) Performans yönetimi konusunda bilgi sahibi olma ve güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisi kazanabilmek.
3) Performans yönetimi süreci hakkında stratejik bakış açısına sahip olmak.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Performans yönetimi: Genel bakış Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
2 Performans yönetimi nedir, Temel kavramlar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
3 Performans yönetiminin zorluğu Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
4 Bir sistem olarak performans yönetimi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
5 Performans yönetim sisteminin unsurları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
6 Performans yönetim süreci Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
7 Performans planlaması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
8 Ara Sınav Ara sınavı hazırlığı
9 Performans iletişimi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
10 Veri toplama, gözlemleme ve dokümantasyon Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
11 Performans değerleme yaklaşımları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
12 Performans tanısı ve iyileştirilmesi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
13 Performans tanısı ve iyileştirilmesi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
14 Performans yönetimi çeşitliliği Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
15 Çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve performans ilişkisi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar