DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Ergonomi MTY   555 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan makine sistemleri, temel ergonomik ilkeleri,anatomi, fizyoloji ve psikolojinin ergonomi bilimi ile ilişkisi, ergonomik tasarım unsurları incelenecektir.
Dersin İçeriği
İnsan-Makine Sistemlerinin temel kavramları, modern Ergonominin temel konuları, çalışma yeri tasarımında antropometrinin rolü ve Antropometrik verilerin kullanılması incelenecektir. Kuvvet uygulamalarında dikkat edilecek kurallar, temel biyomekanik özellikler ve İş Fizyolojisi, İş Psikolojisi, Zihinsel İş yükü kavramları ele alınacak ve endüstriyel ortamlarda tasarımların ergonomik olması için neler yapılması gerektiği anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan makina sistemlerine ait temel kavramları bilir ve kullanır.
2) Ergonomi bilimi ile ilgili temel konularda yeterli bilgiye sahiptir.
3) Endüstriyel ortamlarda ergonomik bir bakış açısı kullanıp tasarımlar yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ergonominin tanımı ve tarihçesi. Kaynak okuma Anlatım
2 İnsan makina sistemleri Kaynak okuma Anlatım
3 Ergonomi biliminin ilgili olduğu diğer bilim dalları ve bunlarla ilişkisi Kaynak okuma Anlatım
4 Ergonomi antropometri ilişkisi 1 Kaynak okuma Anlatım
5 Ergonomi antropometri ilişkisi 2 Kaynak okuma Anlatım
6 Ergonomi antropometri ilişkisi 3 Kaynak okuma Anlatım
7 Ergonomi antropometri ilişkisi 4 Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 Fiziksel ergonomi Kaynak okuma Örnek Olay
10 Fiziksel ergonomi Kaynak okuma Örnek Olay
11 Ergonomik tasarım uygulamalarının araştırılması. Kaynak okuma Örnek Olay
12 Uygulama Özgün tasarım çalışmaları Örnek Olay
13 Uygulama Özgün tasarım çalışmaları Örnek Olay
14 Uygulama Özgün tasarım çalışmaları Örnek Olay
15 Uygulama Özgün tasarım çalışmaları Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar