DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Teknoloji Yönetimi MTY   502 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yöneticilerin teknoloji yönetimine stratejik açıdan bakmasının sağlanması ve metodolojik bir yaklaşımla teknoloji yönetimi becerileri elde etmesi
Dersin İçeriği
firmalarda teknolojik değişimlerin planlanması; yeni teknolojilerin analizi ve firma stratejisiyle bütünleştirilmesi; yeni teknolojilerin yeni ürün ve hizmet üretiminde uygulanması, teknolojik değişimlerin ekonomik etkilerinin öngörülmesi, teknolojik değişimlerin öngörümü ve araştırmaların planlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analitik ve holistik bakış açısı
2) veri toplama ve analiz becerileri
3) rapor yazma ve sunma becerileri
4) proje yönetimi becerileri
5) Takım içinde uyumlu çalışmanın ve liderliğin öğrenilmesi
6) Sorunları çözebilmek için araştırma yaparak(literatür tarama, İnternet, vb )alternatif çözümler üretebilme
7) Herhangi bir üretim veya hizmet sektöründeki işletmenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önceliklerini saptama
8) Fizibilite yaparak en iyi çözümü sunma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, tanışma temel kavramlar Anlatım
Soru-Cevap
2 Yönetim tanımı, Yönetim fonksiyonları elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İşletme tanımı ve İşletme fonksiyonları elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Strateji nedir Temel kavramlar elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Strateji yönetimi ve strateji geliştirme elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Strateji yönetimi ve strateji geliştirme (teknikler) elden notlar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Teknoloji :Teknolojik değişim, Teknoloji yönetimi ve Küresel Rekabet elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav elden notlar Yazılı Sınav
9 Teknoloji Yönetiminin Kritik Başarı Faktörleri elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Endüstri Analizi : Porter 5 güç modeli örnek uygulama elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 İnovasyon : tanımı, çeşitleri, yaşanan sorunlar elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Rakip Analizi elden notlar
13 Teknolojide Değişim Yönetimi elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
14 Teknoloji tahmiinleme yöntemleri elden notlar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Proje sunumları proje yazım kılavuzu Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar