DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metot Mühendisliği ve İş Ölçümü MTY   003 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretkenliğin tanımı ve verimlilik hesaplamaları, iş etüdü tanımı ve kapsamı, genel problem çözme süreci ve aşamaları, çalışma ortamı ve çalışma koşulları, süreç analizi ve ilgili şemalar, faaliyet ve insan-makine şemaları, operasyon analizi ve şemaları, mikro-hareket etüdü ve şemaları, çeşitli hareket ekonomisi kuralları, zaman etüdü, kullanım alanları, adımları ve gerekli ekipmanları, gözlem sayısının tespiti ve kontrolü, ek süre, normal süre ve standart sürenin hesaplanması, makine işleri için zaman standartlarının hesaplanması, belirlenmiş zaman standartlarının kullanılması, iş iş örneklemesi tanımı, aşamaları ve kullanım alanları, iş örneklemesine göre gerekli gözlem sayısının hesaplanması, hassasiyet derecesinin ve mutlak hatanın belirlenmesi, kontrol şemaları, standart sürenin hesaplanması.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, metot etüdü ve iş ölçümü ile ilgili kavramları ve çeşitli alanlardaki uygulamalarını kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretkenliği tanımlar ve verimlilik hesaplamaları yapar.
2) İş etüdünün tanımını ve kapsamını açıklar.
3) Süreç şemaları, faaliyet şemaları, insan makine şemaları, operasyon şemaları, Simo şemaları gibi çeşitli şemaları çizer.
4) Metot etüdünü kullanarak karşılaşılan problemler için daha iyi çözüm yöntemleri önerir.
5) Zaman etüdünü kullanarak gerekli gözlem sayısını hesaplar.
6) Zaman etüdünü kullanarak standart süreyi hesaplar.
7) İş örneklemesi çalışmasını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretkenliğin tanımı ve verimlilik hesaplamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 İş etüdünün tanımı ve kapsamı Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Genel problem çözme süreci ve aşamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Çalışma ortamı ve çalışma koşulları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Süreç analizi ve süreç şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Faaliyet şemaları, insan - makine şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Operasyon analizi, operasyon şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Mikro-hareket etüdü ve şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Çeşitli hareket ekonomisi kuralları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Zaman etüdü, kullanım alanları, adımları ve gerekli ekipmanları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Gözlem sayısının tespiti ve kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Ek süre, normal süre ve standart sürenin hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Makine işleri için zaman standartlarının hesaplanması, belirlenmiş zaman standartlarının kullanılması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 İş örneklemesi tanımı, aşamaları ve kullanım alanları, iş örneklemesine göre gerekli gözlem sayısının hesaplanması, hassasiyet derecesinin ve mutlak hatanın belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar