DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLSTS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su Ürünleri Temel Bilimler alanında özel bir konu hakkında veri toplama, raporlama ve yayınlamayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Seminer konusu belirleme, literatür araştırması, veri toplama, verilerin anallizi, bilgiyi raporlama ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verilen konuda ulusal ve uluslararası literatür araştırması yapar.
2) Elde ettiği bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve rapor haline getirir.
3) Raporu toplum önünde sunar, soruları ve eleştirileri cevaplar.
4) Araştırma süresince bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, bilimsel etik Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
2 Konu araştırılması, Yazım teknikleri hakkında bilgi, intihal Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Konu araştırılması, Sunum teknikleri hakkında bilgi Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara rapor hazırlığı Performans Değerlendirmesi
9 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Sonuçların değerlendirilmesi DAY, R.A., 1996'dan ilgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Sonuçların değerlendirilmesi Derlenen notları değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Sonuçların değerlendirilmesi Derlenen notları değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Sonuçların rapor haline getirilmesi Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları'nın okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Sonuçların rapor haline getirilmesi Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Sunum ve tartışma Sunuma hazırlık Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirmeye hazırlık Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar