DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endemik ve İstilacı İçsu Balıkları ST   561 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meltem MANAŞIRLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstilacı ve endemik tür nedir, nasıl belirlenir bunların biyoekolojik özellikleri ve bulundukları ortamda önemleri ile ekosisteme verdikleri fayda zarar dengesi
Dersin İçeriği
Endemik ve istilacı içsu balıklarını tanımlamak ve biyoekolojik özelliklerini hakkında bilgiler ile bu türlerin ekosistemdeki yeri ve önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endemik tür nedir
2) Endemik türleri tanımlama katagorilerini
3) İstilacı tür nedir
4) İstilacı türleri tanımlam
5) Endemik türlerin önemi
6) İstilacı türlerin önemi
7) Endemik türleri koruma yollarını
8) İstilacı türlerin zararlarını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endemik tür nedir Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Türkiye içsuların da bulunan Endemik türler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Endemik türlerin biyoekolojik özellikleri I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Endemik türlerin biyoekolojik özellikleri II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Van Gölü endemik tür biyoekolojk özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Endemik türlerin korunma yolları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Endemik türlerin korunmasına yönelik çalışmalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav
9 İstilacı tür nedir Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Türkiye içsuların da bulunan İstilacı türler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 İstilacı türlerin biyoekolojik özellikleri I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 İstilacı türlerin biyoekolojik özellikleri II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Türkiye deki istilacı türler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 İstilacı türlerle mücadele yolları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 İstilacı türlerin zararları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar