DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Genetiği ST   544 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Makbule BAYLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balık genetiğinin temel prensiplerini kavratarak balık üretimine katkı sağlamak
Dersin İçeriği
Genetiğin temel esasları (hücre, kromozom, DNA ve gen), kalitatif fenotipler, kantitatif fenotipler, populasyon genetiği, balıkçılıkta populasyon sınırlarının belirlenmesi, deniz ve tatlı su balıklarının genetik kaynakları, balıklarda gen transfer teknikleri, balık üretiminde genetik faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik metodları balıkçılıkta verim artışı yönünde ilişkilendirir ve kullanır.
2) Gen, genotip ve fenotip kavramlarını anlar ve ilişkilendirir
3) Kantitatif genetiği,populasyon genetiği ve transfer tekniklerini balıkların genotiplerini iyileştirmede kullanır
4) Genetik materyallerin yapı ve fonksiyonlarını bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğin temel esasları (hücre, kromozom) Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
2 Genetiğin temel esasları (DNA ve gen) Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
3 Kalitatif fenotipler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
4 Kantitatif fenotipler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
5 Populasyon genetiği Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
6 Populasyon genetiği Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
7 Balıkçılıkta populasyon sınırlarının belirlenmesi Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Deniz balıklarının genetik kaynakları Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
10 Tatlısu balıklarının genetik kaynakları Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
11 Gen transfer teknikleri Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
12 Balıklarda kullanılan gen transfer teknikleri Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
13 Transgenik balıklar Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
14 Balık üretiminde genetik faktörler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
15 Bazı balıklarda genetik değişimler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar