DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Altı Dalış Tekniği ST   543 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dalış ekipmanlarını kullnıp,dalış kurallarını uygulayarak güvenli dalış yaparak su altında örnekleme ve gözlem yapablir. Herhangi bir kaza veya istenmeyen durumla karşılaşıldığında ilk yardım uygulayabilir
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, aletli dalışın temel konuları olan, donanım, basınç-hacim ilişkileri, ekipmanların bakımı ve saklanması, can kurtarma ve güvenli dalış kuralları, Dekopresyon tabloları, dalış hastalıkları, hava hesaplamaları, sualtı navigasyonu, derin dalışlar ve gece dalışları ve tehlikeli deniz canlıları oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dalış ekipmanlarını tanır ve kullanmasını bilir.
2) Dalış ile ilgili gaz kanunları hakkında bilgi verir.
3) Dalış kurallarına uyulmasının önemi hakkında bilgi verlr.
4) Dalış hastalıkları hakkında bilgi verir.
5) Gerektiğinde İlkyardım uygular
6) Su altında gözlem ve örnekleme yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel su altı dalış donanımları, basınç-hacim ilşkisi Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
2 Dalış malzemeleri, bakımı ve saklanması Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Cankurtarma, Güvenli dalış kuralları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Dekopresyon tabloları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Dekopresyon tabloları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Dalış hastalıkları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Dalış hastalıkları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Hava hesapları, Nitrojen emilimi Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 İlkyardım ve dalış Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Dalış planlaması ve organizasyonu Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Su altı navigasyonu Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Derin dalışlar, gece dalışları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Tehlikeli deniz canlıları Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Genel tekrar Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar