DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akdeniz Ekzotik Faunası ST   533 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akdeniz'in oluşumundan günümüze değin geçirmiş olduğu dönemleri, Akdenizdeki türlerin kökenlerini, mevcut biota ile ilişkilendirebilir. Akdeniz'in alt denizlerini ve ekolojilerini barındırdırdığı türleri birbirleriyle kıyaslayabilir. Akdenizdeki ekzotik türler açısından hassas bölgelerin neden hassa olduklarını yorumlayabilir. Akdeniz'deki önemli exotik türleri ve ekolojik etkilerinin neler olabileceğini anlayabilir.
Dersin İçeriği
Akdeniz'in oluşumu ve alt denizleri, Levantin Denizi'nin özelikleri, Yabancı türlerin Akdeniz'e giriş yolları, Akdeniz'de bulunan yabancı türler, Yabancı türlerin

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akdeniz'in oluşumu ve geçirdiği jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir.
2) Akdeniz'in alt denizleri hakkında bilgi verir.
3) Akdeniz'de bulunan türün kökenleri hakkında bilgi verir.
4) Süveyş kanalı ve Cebeli Tarık boğazının ekzotik türler açısından önemini anlatır.
5) Akdeniz'deki ekzotik türlerin bir çoğunu tanır.
6) Ekzotik türlerin ekosistemdeki etkileri hakkında bilgi verir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akdeniz'in oluşumu ve jeolojik geçmişi, Akdeniz'in Alt denizleri,Levantin denizi ve ekolojik özellikleri Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı türlerin giriş yolları (Lessepsiyen Göçler) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Yabancı türlerin giriş yolları (Gemiler, akuakültür ve balast suları)) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler(Protozao) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler (Crustacea) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler(Mollusca) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler(Mollusca) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Sözlü Sınav
9 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler (Echinodermata) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Akdeniz ve Türkiye denizlerinde yaşayan ekzotik türler (Balıklar) Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Egzotik türlerin ekoisteme olan etkikeri Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Egzotik türlerin ekonomik önemleri Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Egzotik türlerle mücadele yöntemleri Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Akdenizde bulunan en tehlikeli yabancı türler Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Genel tekrar Kaynaklarda ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar