DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Gölleri ST   508 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meltem MANAŞIRLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Göllerin jeolojik yapısı ve sınıflandırılması, Türkiye göllerinin özellikleri, jeolojik ve biyolojik sınıflandırılması. Türkiye göllerinde yapılan ıslah ve balıklandırma çalışmaları. Türkiye göllerinin su ürünleri üretiminde yeri ve önemi.
Dersin İçeriği
Göllerin jeolojik yapısı ve sınıflandırılması, Türkiye göllerinin özellikleri, jeolojik ve biyolojik sınıflandırılması. Türkiye göllerinde yapılan ıslah ve balıklandırma çalışmaları. Türkiye göllerinin su ürünleri üretiminde yeri ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Göl nedir öğrenir
2) Gölleri oluşumlarını ve tiplerini öğrenir
3) Göllerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini öğrenir
4) Göllerin sınıflandırma kriterlerini öğrenir
5) Türkiye göllerinin yapısını, tiplerini öğrenir
6) Türkiye bölgelerinin göllerini öğrenir
7) Göllerin kullanım alanlarını öğrenir
8) Göllere yaşayan canlı toplulukları hakkında bilgi sahibi olur
9) Göllerde kirliliği ve koruma yollarını öğrenir
10) Sucul ekosistemde göllerin önemini ve yerini öğrenir
11) Türkiye göllerinin sürdürülebilirliği çalışmalarını öğrenir
12) Göl ekosisteminin özelliklerini öğrenir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Göllerin tanımı ve sınıflandırılması Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Jeolojik oluşumuna göre göller Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Kimyasal yapısına göre göller Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Biyolojik verimliliklerine göre göller Ders notları, kaynak taraması
5 Sıcaklıklarına göre göller Ders notları, kaynak taraması
6 Göl ekosisteminin özellikleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Marmara Bölgesi gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Ege Bölgesi gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Akdeniz Bölgesi gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
11 İç Anadolu Bölgesi gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Karadeniz Bölgesi Gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Doğu Anadolu Bölgesi gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gölleri Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Göllerin yeri ve önemi Ders notları, kaynak taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar