DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Sorunlarına Bağlı Balık Ölümleri ST   015 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre sorunları, özellikle suların kirlenmesi sonucunda oluşan balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılması, tespiti ve alınacak önlemler konusunda bilgi ve beceri kazanma.
Dersin İçeriği
Çevre sorunları ve balık ölümleri hakkında genel bilgi, olası ölüm nedenlerinin irdelenmesi, eylem planı hazırlanması, arazi ve laboratuar çalışmaları, konu ile ilgili bazı örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre sorunları ile ilgili balık ölümlerini sınıflandırır ve tanımlar.
2) Konu hakkındaki muhtemel ölüm nedenlerini açıklar.
3) Sucul ortamlarda kirlilik ile ilgili olarak rastlanan olayları değerlendirir.
4) Arazide ve laboratuvarda yapılacak çalışmaları örneklerle inceler.
5) Toplu balık ölümlerini araştırmak için eylem planı hazırlar ve uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre sorunları hakkında genel bilgi. Ders notu okunması. Anlatım
2 Balık ölümleri hakkında genel bilgi. Ders notu okunması. Anlatım
3 Muhtemel ölüm nedenlerinin incelenmesi. Ders notu okunması, ödev hazırlığı. Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Balık ölümlerine neden olan kirleticiler ve kaynakları. Ders notu okunması. Anlatım
5 Arazi tetkik ve tespit çalışmaları kaynak tarama inceleme değerlendirme. Ders notu okunması, ödev hazırlığı. Anlatım
Ödev
6 Durum tespiti, örnek alma ve analizler. Ders notu okunması. Anlatım
7 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik testler. Ders notu okunması. Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık. Yazılı Sınav
9 Arazi tetkik-tespit ve laboratuvar çalışmaları Ders notu okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Ödev
10 Toplu balık ölümlerinin incelenmesi hakkında örnek çalışmalar. Kaynak tarama, ödev hazırlığı. Tartışma
Ödev
11 Bilgilerin gözden geçirilmesi ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Kaynak tarama, ödev hazırlığı. Tartışma
Ödev
12 Yorumlama ve teşhis. Ders notu okunması. Anlatım
Tartışma
13 Toplu balık ölümlerinin incelenmesi hakkında örnek çalışmalar. Kaynak tarama. Tartışma
14 Yasal ve idari tedbirler. Ders notu okunması, ödev hazırlığı. Anlatım
Ödev
15 Eylem planı hazırlanması. Ders notu okunması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar