DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denizel Alglerden Yararlanma Olanakları ST   014 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya IŞIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deniz alglerinin toplanması ya da yetiştiriciliği yapılarak farklı alanlarda değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması.
Dersin İçeriği
Yararlanılan denizel alg grupları ve türleri, morfolojileri ve üremeleri, kimyasal yapıları, toplanması ya da yetiştiriciliği, hasatları, elde edilen ürünler, bu ürünlerin değerlendirilme olanakları ve kullanım alanları, ekonomik önemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yararlanılan denizel alg grupları ve türlerini sayar, morfolojileri ve üremelerini açıklar.
2) Alglerin kimyasal yapılarını açıklar.
3) Makroalg kültür koşullarını tanımlar.
4) Makroalglerden elde edilen ürünleri sayar, agar, alginik asit karragen, yakıt kaynağı olarak makroalgleri tanımlar.
5) Rhodophyta(kırmızı algler) filumunu tanımlar, gıda ve ilaç sanayinde kullanılan türleri sayar.
6) Phaeophyceae(kahverengi algler) filumunu tanımlar, kullanım alanlarını açıklar.
7) Phaeophyceae besin deposu polisakkaritler, şeker,alkol, karbohidrat rezervi laminaranısayar, hücre duvarındaki selüloz, alginik asit ve uzun zincirli heteropolysakkaritleri tanımlar ve kullanım alanlarını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yararlanılan denizel alg grupları ve türleri, biyolojileri, morfolojileri, üremeleri. Dersi tanır, ders ile ilgili kaynaklarını edinir Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
2 Alglerin kimyasal yapıları Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
3 Makroalg kültür koşulları. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
4 Makroalglerden elde edilen ürünler, agar, alginik asit karragen, yakıt kaynağı olarak makroalgler. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
5 Rhodophyta (kırmızı algler) filumunu tanımlar, gıda ve ilaç sanayinde kullanılan türler. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
6 Phaeophyceae (kahverengi algler) filumunu tanımlar, kullanım alanlarını açıklar. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
7 Phaeophyceae besin deposu polisakkaritler, şeker,alkol, karbohidrat rezervi laminaran, hücre duvarındaki selüloz, alginik asit ve uzun zincirli heteropolysakkaritleri ve kullanım alanları. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kültüre alınan Rhodophyta filumu türleri. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
10 Kültüre alınan Phaeophyta filumu türleri. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
11 Makroalglerin toprak gübresi olarak kullanımları. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
12 Makroalglerin hayvan yemi olarak kullanılmaları. Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
13 Öğrenci sunumları Sunumları hazırlama, dinleme, değerlendirme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrenci sunumları Sunumları hazırlama, dinleme, değerlendirme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Agar üretimi Konuyu internetten tarama, konu ile ilgili makale araştırması yapma, notlar çıkarma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar