DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri için Moleküler Büyolojik Yöntemler ST   011 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Makbule BAYLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerinde kullanılan moleküler biyolojik yöntemleri tanıtmak ve kavratmak
Dersin İçeriği
DNA izolasyonu ve analizi (Bakteri, maya ve balıktan DNA izolasyonu), Bakteri transformasyonu (Kimyasal uygulama ile transformasyon, elektroporasyon ile transformasyon (elektrotransformasyon) ), DNA nın polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılması (PCR), Proteinlerin izolasyonu analizi, saflaştırılması ve enzimatik analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su Ürünlerinde genetik ve biyoteknoloji alanında çalışma yapmak isteyen kişilerin tek başına yapabilecek duruma gelmesini sağlamak
2) DNA izolasyonu hakkında detaylı bilgi sahibi olur
3) DNA nın PCR ile çoğaltılması hakkında detaylı bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA izolasyonu ve analizi, Kromozom DNA izolasyonu Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
2 Bakterilerden Kromozom DNA sı izolasyonu Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
3 Mayalardan Kromozom DNA sı izolasyonu Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
4 Balıklardan Kromozomal DNA izolasyonu Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
5 Bakteri de kimyasal uygulama ile transformasyon Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
6 Bakteri de Elektroporasyon ile transformasyon (elektrotransformasyon) Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
7 DNA nın polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılması (PCR) Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Polimeraz zincir reaksiyonunun oluşum mekanizması, PCR ın temel bileşenleri, PCR ın işleyişi Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
10 PCR ile doğru ürünün çoğaltılması, PCR ürünlerinin belirlenmesi ve analizi Konu ile ilgili ders notlarının okunması
11 PCR da kontaminasyondan korunma, PCR çeşitleri Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
12 Proteinlerin izolasyonu , saflaştırılması ve enzimatik analizi Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
13 Alet, malzeme ve kimyasal maddeler Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
14 Protein ekstresinin hazırlanması Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
15 Protein ektraksiyonu, Saklama koşulları, Balık dokularından ekstraksiyon Konu ile ilgili ders notlarının okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar