DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Kıyıları ST   006 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacer YELDAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye kıyılarını sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan tanımlamak ve kıyıları genel olarak açıklamak.
Dersin İçeriği
Kıyı formasyonları, kıyıların sınıflaması, kıyı tipleri, Türkiye kıyı formasyonları, kıyı formasyonları ile kıyı kullanımı arasındaki ilişki, doğal ve insan kaynaklı kıyısal tehditler, Türkiye kıyı problemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kıyı tipleri
2) Türkiye kıyılarında gözlenen doğal ve insan kaynaklı tehditler ve çözüm yolları
3) Kıyı yönetmelikleri
4) Türkiye de kıyılarla ilgili kurumlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kıyıların oluşumu İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Kıyıların sınıflandırılması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Kıyı tipleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Türkiye deki kıyı tipleri ve oluşumları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Türkiye deki kıyı tipleri ile kıyı kullanımları arasındaki ilişki İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Türkiye kıyılarında gözlenen doğal ve insan kaynaklı tehditler ve çözüm yolları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Türkiye kıyılarında yaşanan problemler ve çözüm yolları İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kıyı Yasası İlgili bölümün okunması Anlatım
10 Kıyı yasasının uygulanmasına dair yönetmelik İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Türkiye de kıyılarla ilgili kurumlar İlgili bölümün okunmas Anlatım
Soru-Cevap
12 Kıyı tanıma bilgisi İlgili bölümün okunmas Anlatım
Soru-Cevap
13 Türkiye deki kıyıların yönetim şekli İlgili bölümün okunmas Anlatım
Soru-Cevap
14 Türkiye deki kıyısal kaynaklar İlgili bölümün okunmas Anlatım
Soru-Cevap
15 Kıyılar, yerleşim, nüfus ve çevresel etki İlgili bölümün okunmas Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar