DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denizel Kemikli Balıklar ve Biyoekolojileri ST   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacer YELDAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye denizlerinde bulunan kemikli deniz balıklarını tanıma ve sınıflandırma, türlerin sistematik yönden incelenmesi ve denizlerimize göre bu türlerin dağılım alanları hakkında bilgiler verme. 
Dersin İçeriği
Kemikli balıklar hakkında genel bilgi ve sınıflandırma. Türkiye denizlerinde bulunan türlerin morfolojik, ekolojik özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kemikli balıkların tanımı
2) Kemikli balıkların morfoloik ve biyolojik özellikleri
3) Akdeniz de bulunan önemli kemikli deniz balıkları türleri
4) Türkiye denizlerinde kemikli deniz balıkları türlerini sistematik açıdan incelenmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kemikli balıkların tanımı Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
2 Kemikli balıkların morfoloik ve biyolojik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
3 Türkiye denizlerinde kemikli deniz balıkları türlerini sistematik açıdan incelenmesi Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
4 Akdeniz de bulunan önemli kemikli deniz balıkları türleri  Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
5 Clupeidae Engraulidae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
6 Moronidae Mugilidae; Synodontıdae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap
7 Sparidae Carangidae; Serranidae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Centracantıdae; Mullidae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
10 Soleidae; Cynoglossidae; Citharidae; Bothidae Familyalarınma ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
11 Leiognathidae; Triglidae; Dactylopteridae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
12 Sillaginidae; Pomatomidae; Scombridae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
13 Gadidae; Apogonidae; Callionymidae; Gobiidae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
14 Trachinidae; Siganidae; Scorpeanidae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
15 Tetraodontidae; Balıstıdae; Monacanthıdae Familyalarına ait türlerin sistematik özellikleri Düz anlatım, görsel sunum ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar