DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLTBB   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek Lisans tezinin amacı, öğrencilerin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasını; belirli bir zaman dilimi çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde sunmasını ve yayınlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır.
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır.
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder.
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)