DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Yönetimi I TBB   599 1 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikoriza mantarlarının izle edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Mikoriza mantarlarının ekolojisi gelişim koşulları yanında toprak ortamından değişik tekniklerle izole edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması ve çoğaltılarak yeniden tarımdan kullanımı konuları işlenecektir. Bitki kök dokularında veziküller ve arbuscules varlığın tanımlanması yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ve bitki yönetimi mekanizmalarını ve bunların bitki yetiştiriciliği için önemi bilir
2) Değişik yönetim tekniklerinin toprak yapısı üzerindeki etkisi ve bunun in direk olarak besin elementi alımına etkisi bilir
3) Aşırı toprak işleme dahi gübremle ve aşırı sulamanın toprak yapısı üzerindeki etkilerini kavrar
4) Ekolojik tarımın prensiplerini öğrenir
5) Çakılı denmelerin önemini ve nasıl yürütülmesini öğrenir
6) Toprak kalitesini ve etkileyen faktörleri ve temel ilkelerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak yönetimi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Bitki yönetimi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bir bütün olarak toprak-bitki yönetiminin tarımsal önemi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Toprak kalitesi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
5 Toprak kalitesi nasıl iyileştirilir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Toprak bitki yönetimleri nasıl toprak yapısını geliştirir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
7 Malçlama neden önemlidir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav yazılı ve ödev Yazılı Sınav
Ödev
9 Toprak yönetimin mikoriza gelişimi üzerine etkileri nedir. Toprak yönetiminin mikoriza ve diğer yaralı mikroorganizma üzerindeki etkisi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Toprak işleme toprak kalitesi arasındaki ilişki nasıl gelişir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Gübre kullanımı ve biyolojik toprak verimliliği arasındaki ilişki nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Çakılı denmelerin toprak bitki yönetimi açısından önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Münavebe denmelerinin toprak organik karbon bütçesine etkileri. Doğal mikoriza yönetimin toprak yapısı ve besin elementi alımına katkısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Organik gübrelemenin toprak yönetimi üzerindeki olumlu etkileri ve bunun mikoriza mantarlarına olan etkisi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Toprak bitki yönetimi genel değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar