DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Yönetimi I TBB   599 1 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikoriza mantarlarının izle edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Mikoriza mantarlarının ekolojisi gelişim koşulları yanında toprak ortamından değişik tekniklerle izole edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması ve çoğaltılarak yeniden tarımdan kullanımı konuları işlenecektir. Bitki kök dokularında veziküller ve arbuscules varlığın tanımlanması yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ve bitki yönetimi mekanizmalarını ve bunların bitki yetiştiriciliği için önemi bilir
2) Değişik yönetim tekniklerinin toprak yapısı üzerindeki etkisi ve bunun in direk olarak besin elementi alımına etkisi bilir
3) Aşırı toprak işleme dahi gübremle ve aşırı sulamanın toprak yapısı üzerindeki etkilerini kavrar
4) Ekolojik tarımın prensiplerini öğrenir
5) Çakılı denmelerin önemini ve nasıl yürütülmesini öğrenir
6) Toprak kalitesini ve etkileyen faktörleri ve temel ilkelerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)