DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Mineral Beslenme Bozuklukları TBB   580 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bülent TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde görülen mineral beslenme bozukluklarını tanır ve sorunlarını çözmede çözüm yollarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Bitkilerde mineral besin elementlerin eksikliği ve fazlalığında (toksisitesinde) yapraklarda ve generatif organlarda ortaya çıkan semptomların (Kloroz, nekroz deformasyonlar) tanınması; mineral besin elementlerinin ve bitkilerde eksik, normal ve toksik olduğu durumlarda yapraklardaki konsantrasyonları. Beslenme bozuklukları ile hastalık belirtileri arasındaki farklar; beslenme bozukluklarının sera ve bitki yetiştirme odası denemeleriyle uygulamalı olarak gösterilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mineral beslenme bozukluklarının verim ile olan ilişkilerini öğrenir.
2) Mineral beslenme bozukluklarının kalite ile olan ilişkilerini öğrenir.
3) Mineral beslenme bozukluklarının hastalık ve zararlılarla olan ilişkilerini öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineral beslemeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Bitkilerde mineral besin elementlerin eksikliği ve fazlalığında (toksisitesinde) yapraklarda ve generatif organlarda ortaya çıkan semptomların (Kloroz, nekroz deformasyonlar) tanınması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mineral besin elementlerinin ve bitkilerde eksik, normal ve toksik olduğu durumlarda yapraklardaki konsantrasyonları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Beslenme bozuklukları ile hastalık belirtileri arasındaki farklar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
5 Beslenme bozukluklarının sera ve bitki yetiştirme odası denemeleriyle uygulamalı olarak gösterilmesi. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Azot (N) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Potasyum (K) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Fosfor (P) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Kükürt (S) ve Kalsiyum (Ca) elementleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Çinko (Zn) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Demir (Fe) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Bakır (Cu) ve Mangan (Mn) elementleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Bor (B) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Diğer mineral besin lementleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar