DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strüktür Verim İlişkileri TBB   538 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, toprak strüktürü ile bitkisel verim ilişkilerinin öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır. Toprak strüktürünün işlevleri, belirlenmesi ve değerlendirilmesi de dersin temel amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği
Toprak strüktürünün oluşumu, tanımı ve ölçüm yöntemleri. Agregat oluşumuna dayanıklılığına etki eden faktörler. Laboratuvarda agregat dayanıklılığını ve agregat büyüklük dağılımını belirlemeye yarayan yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak strüktürü ve strüktür çeşitlerinin tanımını yapar.
2) Toprak strüktürü ile verim arasındaki ilişkileri kavrar ve açıklar.
3) Tarımsal üretimde ve sürdürülebilir toprak yönetiminde strüktürün yeri ve önemini açıklar.
4) Strüktür oluşumu ve geliştirilmesinin yöntemlerinin kavrar ve açıklar.
5) Agregat stabilitesinin belirlenmesi yöntemlerini kavrar.
6) Agregat stabilitesinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak Strüktürü ve Strüktür Çeşitleri Ön Okuma Anlatım
2 Strüktürün Oluşumu ve Topraktaki Fonksiyonları Ön Okuma Anlatım
3 Sürdürülebilir Toprak Yönetiminde Strüktürün Yeri ve Verimle İlişkisi Ön Okuma Anlatım
Tartışma
4 Strüktürün Diğer Toprak Özellikleri ile Olan İlişkileri Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toprak Strüktürünü Koruma ve Geliştirme Yöntemleri Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Agregat Oluşumunu, Dayanıklılığını ve Bozunumunu Sağlayan Temel Faktörler Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Agregat Stabilitesinin Belirlenmesinde Temel Yaklaşımlar Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 Agregat Stabilitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Metotlar Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Agregat Stabilitesinin Belirlenmesinde Toprak Örneğinin Önemi, Örnek Alma Şekli, Dikkat Edilecek Başlıca Hususlar ve Örneği Analize Hazırlama. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çoklu Elek Sisteminde Islak Eleme Yöntemi ile Agregat Stabilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tekli Elek Sisteminde Islak Eleme Yöntemi ile Agregat Stabilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kuru Eleme Sistemi İle Agregat Stabilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hidrometre Yöntemi ile Agregat Stabilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Agregat Stabilitesinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar